WhatsApp
  • 02622444150 / 05457901960
  • Kocaeli, /

02622444150 / 05457901960

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKASI

  • Anasayfa
  • SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKASI

Tüm çalışanlarımız ile birlikte misafir memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarak en iyi kalitede hizmet vermek karacadagevlerinin ana hedefidir. 

Satınalma Uygulamaları Yerel ekonomiye olan katkımızın bulunmaktadır, bu sebeple tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin %95’i yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satınalma yapmaktayız.

Yasal uyum

Karacadagevleri tüm hizmet süreçlerinde yasal gerekliliklere uymayı ilke edinmiştir.


HİZMET POLİTİKAMIZ

Misyon ve vizyonumuza uygun hareket eden, işine tutkuyla bağlı aile işletmesiyiz, hem birbirimize hem de konuklarımıza saygı ve sevgi gösteririz. Sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi hizmet politamızdır.

ï İşimize her aşamada değer katma bilinci ile yaklaşıyoruz. 

ï Bizler burada çalışıyoruz çünkü işimizi seviyoruz.

ï Yaptığımız her işin en iyisini yapmak istiyoruz.

ï Vizyonumuza uygun hareket ediyor ve misafirlerimizin uyarılarını önemle dikkate alıyoruz.

ï Yetenekli ve eğitimli insan gücümüze güveniyor ve en büyük kazanımın bu olduğuna inanıyoruz.

ï Bizler için deişmeyecek şeyler ise,doğaya saygımız ve yerel değerlerimizdir.

 

 

Çalışanlarımızın Güvenliği ve Personel Katılımı

Personelimiz en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri en aza indirmek ve iş kazalarını önlemek için tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme yapılmakta ve son teknolojiler takip edilmektedir. Çalışanlarımızın eğitimi, insan haklarının korunması ve din, dil, ırk gözetilmeden eşit haklardan faydalanması vazgeçilmez kuralımızdır.

Misafir Memnuniyeti – Misafir Güvenliği 

Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir şikâyetlerini takip etmek, şikâyetleri çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmek öncelikli değerlerimizdir. Bu doğrultuda gelen şikayetleri değerlendirip misafirlerimizin gözünden eksikliklerimizi gidermek, misafir memnuniyetini ve pansiyon kalitesini artırmak için harika bir yoldur.

 

Doğal Çevreye Saygı

Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğini önlenmek, doğayı korumak, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşümü sağlamak veya zararsız hale getirmek ana hedeflerimizdendir. 

 

KAYNAK TÜKETİMLERİ

Enerji Tasarrufu

Karacadağevleri enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeyi esas edinmiştir.

Elektrik tüketimi satın aldığımız tüm elektronik ürünlerin enerji tasarruflu olmasına ve enerji tasarrufu konusunda eğitim almayı hedeflemekteyiz.

Enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.

ï Karacadagevlerinde enerji tasarruflu ampuller ya da LED ışıklar kullanılmaktadır.

ï Dış aydınlatmalarda enerji tasarruflu LED ışıklar  ile aydınlatma yapılmaktadır.

ï Odalarımızda düşük enerji tasarrulu ampullar ile aydınlatma saglıyoruz.

ï Odalarımızın perdeleri ile gün ışığından yararlanmak için yaz aylarında  açık tutularak iklimlendirme cihazları kullanılmamaktadır 

 

Su Tüketimi

Su tüketimi sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanılmaktadır. 

Karacadagevlerinde  su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır:

- Musluk ve duşlarda su akışını sınırlayarak kontrol ediyoruz.

 - Tuvaletlerde tasarruflu sifon sistemi kullanılmaktadır.

 

ATIK YÖNETİMİ

Karacadagevleri olarak uyguladığımız Atık Yönetimi Sistemimizde öncelikli amacımız atık miktarını azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az zarar ile bertarafını sağlamak ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır.

Geri kazanılabilir atıklar; atık üretimimizi azaltmak için çeşitli çalışmalar yapıyor, misafirlerimizi  geri dönüşümü desteklemeye teşvik ediyoruz. Cam, kağıt ve plastik atıklarının geri dönüşümü için belediyenin sağladığı geri dönüşüm atıklarına aktarılmaktadır.

 

Hijyen ve Temizlik 

Karacadagevler temizlik konusunda ki hassasiyeti gelen misafirlerimize steril bir ortam sunmayı ilkesi haline getirmiştir. Bu doğrultuda günlük temizliğe ve ortak alanların hijyenik olmasına önem gösterilmektedir.

 

Yerel Ekonomiye Destek ve Sürdürülebilir

Satınalma Uygulamaları Yerel ekonomiye olan katkımızın bulunmaktadır, bu sebeple tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin %95’i yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satınalma yapmaktayız. 

 

 Hedeflerimiz;

- Sürdürülebilir olanaklar oluşturmak.

- Doğal kaynakların korunması.

- Çevre dostu teknolojileri kullanımı.

-Hizmetlerimizi bölge özelliklerine göre uyarlama.

-Düzenli sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması.